секція 3 тези, статті

СЕКЦІЯ 3

Інноваційний підхід у підготовці студентів музично-педагогічного профілю до практичної діяльності згідно з новими державними стандартами та фаховими програмами освітньої галузі «Мистецтво»

      Модератор секції  – Горбенко Сергій Семенович — кандидат педагогічних наук,  професор, заступник директора Інституту мистецтв Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова, Заслужений працівник культури України


      Секретар секції – Урупа Людмила Миколаївна - ст. викладач кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 
ТЕЗИ ТА СТАТТІ
  Інноваційні технології в роботі сучасного вчителя музичного мистецтва
  Гловацький Сергій Віталіївич - методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради

   Удосконалення роботи вчителів мистецьких дисциплін шляхом реалізації проекту «Сходинки до мрій»
Демидова Олена Василівна- педагог-організатор, куратор художньо-естетичного компоненту Мелітопольської гімназії № 9 Запорізької області

Творчий проект як інноваційна форма реалізації творчого потенціалу студента
 Дубровіна Ірина Володимирівнааспірант Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, спеціальність: “Професійна освіта”

Шкільний репертуар як важлива складова у практичній підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва
Калабська Віра Степанівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Інноваційний підхід у практичній  діяльності викладачів вищих педагогічних закладів з використанням засобів  мистецтва
  Кутова Ольга Миколаївна – кандидат педагогічних наук, молодший науковий співробітник відділу педагогічної естетики та етики Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

   Кожевникова Лариса Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічного університету імені Григорія Сковороди»

  Колос Микола Григорович - доцент кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

   Формування творчої активності вчителя мистецьких дисциплін засобами декоративної обробки паперу
    Рубан Інна Володимирівна – викладач кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

   Застосування інноваційних технологій у підготовці майбутнього вчителя мистецьких дисциплін
    Ружицький Валерій Андрійович – кандидат педагогічних наук, викладач мистецьких дисциплін Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний  коледж»

  Комп’ютерні технології у розвитку естетичного досвіду викладачів мистецьких дисциплін
  Сотська Галина Іванівна - кандидат педагогічних наук, докторант відділу педагогічної естетики та етики Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

    Формування умінь  сприймання,  інтерпретації  та оцінювання художніх творів  як  фактор розвитку  мистецької  компетентності  студентів
     Слуцька  Наталія Олександрівна викладач образотворчого  мистецтва Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний  коледж»

  Використання провідних педагогічних ідей досвіду мистецької освіти в колегіумах Лівобережної України (XVIII – початок ХІХ ст.) в практиці підготовки вчителів музичного мистецтва

Ткаченко Олена Миколаївна – старший викладач кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Сучасні художні техніки у підготовці фахівців мистецького профілю
Палюкенієнє Світлана Вікторівна – викладач кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Формування мистецьких компетентностей у майбутніх фахівців освіти
  Шульга Олена Трохимівна – викладач мистецьких дисциплін Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний  коледж»


Яропуд Зиновій Петрович - кандидат педагогічних наук, професор, кафедри мистецьких дисциплін Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка            

Комментариев нет:

Отправить комментарий