вторник, 7 октября 2014 г.ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ВІДДІЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ
ДВНЗ "ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ" 
запрошують взяти участь у Всеукраїнському науково-практичному
Інтернет-семінарі
"Актульні проблеми фахової підготовки студентів музично-педагогічного профілю згідно з новими стандартами й програмами"
10-11 листопада 2014 р.

МЕТА  СЕМІНАРУ

обговорення актуальних проблем професійної підготовки майбутніх фахівців мистецьких дисциплін, студентів музично-педагогічного профілю; з’ясування актуальних науково-методичних засад щодо викладання мистецьких дисциплін за новими державними програмами освітньої галузі «Мистецтво» та відповідної підготовки майбутніх вчителів; створення науково-методичних рекомендацій щодо здійснення професійної підготовки студентів музично-педагогічного профілю до практичної діяльності згідно з новими державними стандартами та новими фаховими програмами освітньої галузі «Мистецтво».

Наукові напрями роботи семінару:
1.    Актуальні психолого-педагогічні проблеми професійної підготовки майбутніх вчителів мистецьких дисциплін.
2.  Науково-методичний супровід професійної підготовки студентів музично-педагогічного профілю до практичної діяльності.
3. Інноваційний підхід у підготовці студентів музично-педагогічного профілю до практичної діяльності згідно з новими державними стандартами та фаховими програмами освітньої галузі «Мистецтво».
4. Підготовка майбутніх вчителів мистецьких дисциплін до впровадження сучасних інформаційних технологій у навчанні мистецтву.

До участі в семінарі запрошуються педагогічні  працівники:
вчителі мистецьких дисциплін загальноосвітніх навчальних закладів, викладачі мистецьких дисциплін педагогічних коледжів, викладачі мистецьких дисциплін педагогічних вищих навчальних закладів, методисти та викладачі обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, завідувачі кабінетами (зав. кафедрами, зав.відділами) мистецької освіти, старші наукові співробітники відділів (лабораторій) науково-дослідних інститутів.
Форми участі в семінарі:
-          виступ, доповідь (у відеофайлах), презентація,
-          тези, стаття до електронного збірника.

Умови участі у конференції: участь в інтернет-офлайн форматі (заочна участь), обговорення – у постерному  режимі.
Організаційний внесок – 50 грн. здійснювати через поповнення картки Приватбанку 4731 2171 0638 8091 (Мартинюк Тетяна Володимирівна).
Статті (8-12 сторінок),  тези,  відео-виступи  та матеріали  для  постерного обговорення з ксерокопією про сплату організаційного внеску просимо надсилати до 07 листопада 2014 року на адресу: art.konferenz@ukr.net

Учасники конференції, виступи, тези і статті яких будуть розміщені на сайті університеті http://phdpu.edu.ua/ отримають електронною поштою програму та  сертифікати учасників. 

Матеріали конференції будуть розміщені  до 30 листопада сайті ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди» http://phdpu.edu.ua/
 (з ссилкою на конференцію)  та на блозі семінару: http://mustez-konferenz.blogspot.com

Обговорення актуальних питань семінару відбудеться у режимі форуму 10-11 листопада 2014 року.

Статті за підсумками семінару будуть опубліковані в електронному збірнику наукових праць «Актуальні проблеми фахової підготовки студентів музично-педагогічного профілю згідно нових стандартів і програм»

Заявку на участь у семінарі просимо надіслати за електронною адресою: art.konferenz@ukr.net до   09 листопада або зареєструватися за телефоном: 093-168-57-34 Чорнобай Світлана Володимирівна

Контактні дані для зв’язку з організаторами семінару:
моб. 093-119-94-65 Захарченко Алла Василівна,
моб. 063-529-93-04 Урупа Людмила Миколаївна.
 e-mailart.konferenz@ukr.net

Вимоги до оформлення тез і статей:
Статті подаються  у текстовому редакторі Microsoft Word, формат A-4, шрифт Times New Roman, інтервал між рядками – 1,5, кегль 14, поля: 2 см; абзац – відступ – 1,25. Список джерел оформляти згідно сучасних вимог. Посилання здійснюються у вигляді [1, с. 5].
Структура статті: індекс УДК; ім’я та прізвище автора, місто; назва статті (великими літерами, напівжирним шрифтом); постановка наукової проблеми та її значення; аналіз останніх досліджень; мета статті; виклад основного матеріалу; висновки; список використаних джерел; відомості про автора (прізвище, ім’я та по-батькові, посада, місце праці, вчений ступінь, наукове звання, адреса (службова, домашня), телефони, e-mаil.


ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У СЕМІНАРІ
Прізвище__________________________________________________________
Ім’я_______________________________________________________________
По-батькові________________________________________________________
Посада____________________________________________________________
Назва установи/навчального закладу __________________________________
Науковий ступінь __________________________________________________
Вчене звання ______________________________________________________
Контактні телефони, E-mail: _________________________________________
Домашня адреса____________________________________________________
Науковий керівник (ПІБ, науковий ст., вчене звання, посада, установа)___________
__________________________________________________________________
Співавтори _________________________________________________________
Назва доповіді або статті______________________________________________
Вид участі у семінарі (виступ, доповідь, презентація, тези, стаття) ______________
Секція, в рамках якої Ви бажаєте преставити доповідь, тези або статтю__________